Effektiv og riktig emballasje

PlayDesgin Studio

Et godt, tydelig og gjennomtenkt design tiltrekker forbrukerens oppmerksomhet. Dette resulterer I at forbrukeren bruker mer tid til å se på, lese og bli kjent med produktet ditt. Og noen ganger, hvis man ikke går etter merkevare-lojaliteten, velges dette produktet fremfor et annet, nettopp på grunn av design.

Hva er egentlig emballasje?

En emballasje har som oppgave å avgrense mengden av et produkt, beskytte produktet og å gi informasjon om produktet. Emballasje produseres i hovedsak av fire basismaterialer; tre og trefiber, olje (plast), blikk/aluminium og glass. Flere av disse materialene kan også kombineres for å oppnå bedre egenskaper for emballasjen.

I dagligvarehandelen ble praktisk talt alle matvarer solgt i løs vekt over disk fra skuffer, tønner, sekker osv. helt frem til 1940-årene. Siden da er det, på stadig flere områder, skjedd en overgang til selvbetjening, noe som har medført en rivende utvikling for emballasjeindustrien.

Gjennomtenkt design gir forsprang!

Innen dagligvarehandelen er emballasjen viktig for profileringen av produktet. Emballasjen skal være unik, lett gjenkjennelig og gi kunden tillit til produktet ditt. Utformingen på emballasjen og designet kan bidra til at ditt produkt skiller seg ut fra konkurrentene og bidra til mersalg. Designet må sende ut riktige signalene, slik at forbruker kjøper det produktet de forventer å få. Form, farger, navn, skrifttyper og budskap er alle viktige elementer som samspiller med produktets egenskaper og kvaliteter. Det handler om å vinne kampen om kundens oppmerksomhet i butikk, slik at kunden velger ditt produkt.

Litt fakta om emballasje.

Ubevisst bruker man ca. 7 sekunder for å gjøre seg opp en mening etter et førsteinntrykk. Når vi vet dette, så kan man tenke seg at både designet og utformingen av emballasjen må være gjennomtenkt. Er emballasjen ekstraordinær, så sier undersøkelser at 40% av forbrukere vil dele et bilde av ditt produkt på sosiale medier.

En tredjedel av forbrukere velger produkter basert på emballasjen. Hvor ofte har vi ikke kjøpt en vin eller øl på grunn av designet på etiketten eller formen på flasken? Vi tar avgjørelser basert på følelser foran fakta. Hele 80% gjør dette daglig.

Hva er en effektiv og riktig emballasje?

Med en riktig identitet, en god historie og et unikt produkt har du et godt grunnlag for å bygge en sterk merkevare. Identiteten må være bygget på ekte verdier, og ha et spennende og riktig design. Historien skal komme fra hjertet og gjerne være lokalt forankret hvis det er mulig. Emballasjen må beskytte produktet på riktig måte, både under oppbevaring og transport.

For å skape både en effektiv og riktig emballasje trengs det kunnskap. Et godt samarbeid mellom produsent og designer vil være et godt utgangspunkt. De sitter med unik kunnskap på hvert sitt område, og når kunnskapen deles med hverandre oppstår læring og forståelse. I et slikt samarbeid vil det utvikles en effektiv og riktig emballasje, og kostnaden rundt bruk av en designer blir da en investering og ikke bare en kostnad.

Innlegg skrevet av:

PlayDesign Studio

Send oss en e-postResponsive nettsider

PlayDesgin Studio

Responsive nettløsninger komprimerer og effektiviserer nettsidene automatisk slik at de blir raske å laste ned, samt enkle å lese uansett skjermstørrelse.

Hva er egentlig responsive nettsider?

Kort fortalt er det nettsider som tilpasser utformingen og størrelsen på innholdet etter skjermflaten som er til rådighet. Store skjermer som de vi har på kontoret vårt, viser for eksempel bilder og tekst stort, tydelig og ryddig plassert ved siden av hverandre, mens en mobiltelefon viser det samme innholdet I tilpasset størrelse plassert under hverandre.

Hvis du sitter på en datamaskin; prøv å forminske nettleser-vinduet ditt og se hvordan nettsiden tilpasser seg.
Hvis du leser denne posten på mobil; prøv å snu den 90 grader og se hvordan bilder og tekstfeltene tilpasser seg og forandrer størrelse.

Førsteinntrykk er alfa omega

Forskning har vist at de første sekundene etter at man har åpnet en nettside er avgjørende for hvorvidt man ønsker å lese og klikke seg videre. Det viser seg også at vi I snitt bruker mellom 20-30 sekunder før vi lukker siden eller navigerer oss videre. Det er altså veldig viktig at nettsiden er oversiktlig, tiltalende og lesbar fra første sekund.

Responsive nettløsninger komprimerer og effektiviserer nettsidene automatisk slik at de blir raske å laste ned, samt enkle å lese uansett skjermstørrelse. Dette sørger for at mobilbrukerne holder seg lengre på siden og får mer tid til å lese innholdet – fint for både mobilbrukeren og eieren av nettsiden!

En annen effektiv måte å sikre lesbarhet er å gjøre noen formmessige valg I forhold til blant annet farger, skrifttyper, ikoner og størrelser. Vi skal ikke gå for nøye inn på det, men kontrast er et viktig nøkkelord.

Investering som gir uttelling

Et viktig mål med en nettside er I de fleste tilfeller at den skal bli lest og brukt av så mange som mulig I en gitt målgruppe. Sider som fungerer godt på mobil, sørger for nettopp dette – at så mange som mulig får tilgang til innholdet ditt.

En nettside er jo på mange måter en investering – både I form av penger og tid. Når man investerer I et budskap eller en idé, er det viktig at dette budskapet når fram til målgruppen slik at investeringen blir lønnsom. En responsiv nettside gir deg denne muligheten, ved at man kan ta vekk mindre nyttig innhold for de brukerne som har mindre skjermer – og dermed fremhever det budskapet man ønsker.

Fordelen med responsivt design

 • innholdet tilpasses skjermflaten som er til rådighet.
 • svært kostnadseffektivt å lage og drive.
 • mister ikke google-søkbarhet som med en separat mobilside.
 • kun én versjon av nettsiden for alle enheter bidrar til enkelt vedlikehold.
 • sikrer kontinuitet I designet på alle enheter.
 • samme lenke (url) til samme innhold.
 • fremtidsrettet mot brukernes behov og utstyr.

En voksende målgruppe

Teleselskapene bygger ut høyhastighets mobilnett som aldri før, smarttelefonen har blitt allemannseie og folk bruker internett mer og mer. I 2013 var halvparten av den norske befolkningen innom internett på mobilen I løpet av en gjennomsnittsdag – et tall man kan regne med stiger hver dag. Når man vet at en så stor andel av befolkningen benytter seg av nett på mobil hver dag, er det vanskelig å argumentere for å ikke tilpasse nettsidene sine for nettopp denne gruppen.

Responsive nettsider er en effektiv og god måte å tilpasse nettsider på

Fra 1. Juli 2014 skal alle nettsider være utformet slik de kan brukes av flest mulig. Dette kalles for universell utforming (uu) og skal sikre bedre digital kvalitet for alle. Det er et sett med lovpålagte regler, som må følges og det kan derfor være lurt å ta kontakt med noen som er inneforstått med reglementet fra difi.No. Du kan også lese mer om universell utforming (uu) I dette innlegget.

Innlegg skrevet av:

PlayDesign Studio

Send oss en e-postUniversell utforming

PlayDesgin Studio

Alle nye digitale løsninger skal ha universell utforming fra 1. Juli 2014 – nye lovpålagte krav til universell utforming av nettsider gir bedre løsninger og bedre tilgjengelighet.

Hva menes med universell utforming og hvordan påvirker dette din nettløsning?

Alle skal ha lik tilgang på informasjon, enten det er innen design, arkitektur eller byplanlegging. Fra 1. juli 2014 er det lovpålagt at alle nye digitale løsninger skal være utformet i henhold til disse kravene, også kalt universell utforming. For eksisterende nettsider er tidsfristen 1. januar 2021.

Universell utforming er en prosess og et virkemiddel som brukes over hele verden. Det er et sett med krav som skal sikre sterkere likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne når det kommer til tilgang på informasjon

The center for Universal Design lanserte I 1997 sju prinsipp for universell utforming:

 • Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
 • Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
 • Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
 • Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
 • Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
 • Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
 • Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Kilde: https://www.norskdesign.no/nyttig-informasjon/prinsipper-article2762-517.html

Hvordan påvirker dette din nettløsning?

I bunn og grunn handler det om å gjøre nettsiden din brukervennlig for en større gruppe mennesker på en måte som gjør den lett å navigere rundt på, samt at innholdet er relevant og kvalitetsikret. Dette bidrar til flere potensielle brukere og et større nedslagsfelt på lang sikt. De viktigste elementene innen universell utforming er gode kontraster, godt innhold og riktig koding, noe som gjør informasjonen på nettsiden din mer tilgjengelig og enklere å finne.

Alle våre nettsteder er bygget opp i WordPress, en publiseringsplattform som allerede ivaretar flere av de tekniske kravene. Vi sørger også for at alle våre nettsteder alltid er oppdatert, som også bidrar til økt sikkerhet og validering.

I noen tilfeller må det gjøres en endring av designet, for å optimalisere siden mot de nye kravene.
Alle sider bør ha en nøye gjennomgang av innhold, linker og alt-tekster.

Hvilke kriterier stilles til deg som kunde og oss som Designbyrå?

Det er viktig at vi har en god dialog og arbeider tett sammen, for å kunne oppnå kravene om universell utforming. PlayDesign skal ivareta alt det tekniske som innebærer korrekt koding, et ryddig og godt design som oppfyller krav til kontraster, farger og skriftstørrelser. I tillegg vil vi bistå deg som kunde til hvordan dere på best mulig måte bør jobbe med innholdet på nettsiden.

Et av de viktige kravene er at alle bilder skal ha alternativ tekst, også kalt alt-tekst. Denne teksten beskriver bildets motiv, som gjør at brukere med nedsatt funksjonsevne kan få samme informasjon, selv om de ikke ser bildet.

I søkemotoroptimalisering (SEO) er dette et av de viktigste grepene, for å oppnå bedre synlighet i Google. I våre løsninger ligger dette lett tilgjengelig, slik at du som redaktør av nettsiden, enkelt kan opprettholde godt innhold i alt-tekstene.

Krav og retningslinjer

Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner.

Eksempel på nettløsninger som omfattes av kravene er:

 • Nettsider som gir informasjon til allmennheten
 • Nettsider som er tilpasset mobiltelefoner og nettbrett
 • Nettbutikker

Løsninger som ikke er omfattet av forskriften er:

 1. Sosiale medier som blogger, Facebook og Twitter brukt i privat sammenheng
 2. Tilpasning eller tilrettelegging av IKT-løsninger for enkeltpersoner
 3. IKT i skoler og utdanningsinstitusjoner
 4. Fjernsynsmedier, inklusive film og nett-TV

Det er også noen retningslinjer for tilgjengelig webinnhold, som vi må forholde oss til. De er bygget opp av fire prinsipper:

 • Mulig å oppfatte
 • Mulig å betjene
 • Forståelig
 • Robust

Les mer om universell utforming på https://uu.difi.no/

PlayDesign er oppdatert på regelverket og klare til å bistå i prosessen

Innlegg skrevet av:

PlayDesign Studio

Send oss en e-post