Responsive nettsider

Responsive nettløsninger komprimerer og effektiviserer nettsidene automatisk slik at de blir raske å laste ned, samt enkle å lese uansett skjermstørrelse.

Hva er egentlig responsive nettsider?

Kort fortalt er det nettsider som tilpasser utformingen og størrelsen på innholdet etter skjermflaten som er til rådighet. Store skjermer som de vi har på kontoret vårt, viser for eksempel bilder og tekst stort, tydelig og ryddig plassert ved siden av hverandre, mens en mobiltelefon viser det samme innholdet I tilpasset størrelse plassert under hverandre.

Hvis du sitter på en datamaskin; prøv å forminske nettleser-vinduet ditt og se hvordan nettsiden tilpasser seg.
Hvis du leser denne posten på mobil; prøv å snu den 90 grader og se hvordan bilder og tekstfeltene tilpasser seg og forandrer størrelse.

Førsteinntrykk er alfa omega

Forskning har vist at de første sekundene etter at man har åpnet en nettside er avgjørende for hvorvidt man ønsker å lese og klikke seg videre. Det viser seg også at vi I snitt bruker mellom 20-30 sekunder før vi lukker siden eller navigerer oss videre. Det er altså veldig viktig at nettsiden er oversiktlig, tiltalende og lesbar fra første sekund.

Responsive nettløsninger komprimerer og effektiviserer nettsidene automatisk slik at de blir raske å laste ned, samt enkle å lese uansett skjermstørrelse. Dette sørger for at mobilbrukerne holder seg lengre på siden og får mer tid til å lese innholdet – fint for både mobilbrukeren og eieren av nettsiden!

En annen effektiv måte å sikre lesbarhet er å gjøre noen formmessige valg I forhold til blant annet farger, skrifttyper, ikoner og størrelser. Vi skal ikke gå for nøye inn på det, men kontrast er et viktig nøkkelord.

Investering som gir uttelling

Et viktig mål med en nettside er I de fleste tilfeller at den skal bli lest og brukt av så mange som mulig I en gitt målgruppe. Sider som fungerer godt på mobil, sørger for nettopp dette – at så mange som mulig får tilgang til innholdet ditt.

En nettside er jo på mange måter en investering – både I form av penger og tid. Når man investerer I et budskap eller en idé, er det viktig at dette budskapet når fram til målgruppen slik at investeringen blir lønnsom. En responsiv nettside gir deg denne muligheten, ved at man kan ta vekk mindre nyttig innhold for de brukerne som har mindre skjermer – og dermed fremhever det budskapet man ønsker.

Fordelen med responsivt design

  • innholdet tilpasses skjermflaten som er til rådighet.
  • svært kostnadseffektivt å lage og drive.
  • mister ikke google-søkbarhet som med en separat mobilside.
  • kun én versjon av nettsiden for alle enheter bidrar til enkelt vedlikehold.
  • sikrer kontinuitet I designet på alle enheter.
  • samme lenke (url) til samme innhold.
  • fremtidsrettet mot brukernes behov og utstyr.

En voksende målgruppe

Teleselskapene bygger ut høyhastighets mobilnett som aldri før, smarttelefonen har blitt allemannseie og folk bruker internett mer og mer. I 2013 var halvparten av den norske befolkningen innom internett på mobilen I løpet av en gjennomsnittsdag – et tall man kan regne med stiger hver dag. Når man vet at en så stor andel av befolkningen benytter seg av nett på mobil hver dag, er det vanskelig å argumentere for å ikke tilpasse nettsidene sine for nettopp denne gruppen.

Responsive nettsider er en effektiv og god måte å tilpasse nettsider på

Fra 1. Juli 2014 skal alle nettsider være utformet slik de kan brukes av flest mulig. Dette kalles for universell utforming (uu) og skal sikre bedre digital kvalitet for alle. Det er et sett med lovpålagte regler, som må følges og det kan derfor være lurt å ta kontakt med noen som er inneforstått med reglementet fra difi.No. Du kan også lese mer om universell utforming (uu) I dette innlegget.

Innlegg skrevet av:

PlayDesign Studio

Send oss en e-post