Universell utforming

Alle nye digitale løsninger skal ha universell utforming fra 1. Juli 2014 – nye lovpålagte krav til universell utforming av nettsider gir bedre løsninger og bedre tilgjengelighet.

Hva menes med universell utforming og hvordan påvirker dette din nettløsning?

Alle skal ha lik tilgang på informasjon, enten det er innen design, arkitektur eller byplanlegging. Fra 1. juli 2014 er det lovpålagt at alle nye digitale løsninger skal være utformet i henhold til disse kravene, også kalt universell utforming. For eksisterende nettsider er tidsfristen 1. januar 2021.

Universell utforming er en prosess og et virkemiddel som brukes over hele verden. Det er et sett med krav som skal sikre sterkere likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne når det kommer til tilgang på informasjon

The center for Universal Design lanserte I 1997 sju prinsipp for universell utforming:

 • Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
 • Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
 • Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
 • Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
 • Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
 • Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
 • Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Kilde: https://www.norskdesign.no/nyttig-informasjon/prinsipper-article2762-517.html

Hvordan påvirker dette din nettløsning?

I bunn og grunn handler det om å gjøre nettsiden din brukervennlig for en større gruppe mennesker på en måte som gjør den lett å navigere rundt på, samt at innholdet er relevant og kvalitetsikret. Dette bidrar til flere potensielle brukere og et større nedslagsfelt på lang sikt. De viktigste elementene innen universell utforming er gode kontraster, godt innhold og riktig koding, noe som gjør informasjonen på nettsiden din mer tilgjengelig og enklere å finne.

Alle våre nettsteder er bygget opp i WordPress, en publiseringsplattform som allerede ivaretar flere av de tekniske kravene. Vi sørger også for at alle våre nettsteder alltid er oppdatert, som også bidrar til økt sikkerhet og validering.

I noen tilfeller må det gjøres en endring av designet, for å optimalisere siden mot de nye kravene.
Alle sider bør ha en nøye gjennomgang av innhold, linker og alt-tekster.

Hvilke kriterier stilles til deg som kunde og oss som Designbyrå?

Det er viktig at vi har en god dialog og arbeider tett sammen, for å kunne oppnå kravene om universell utforming. PlayDesign skal ivareta alt det tekniske som innebærer korrekt koding, et ryddig og godt design som oppfyller krav til kontraster, farger og skriftstørrelser. I tillegg vil vi bistå deg som kunde til hvordan dere på best mulig måte bør jobbe med innholdet på nettsiden.

Et av de viktige kravene er at alle bilder skal ha alternativ tekst, også kalt alt-tekst. Denne teksten beskriver bildets motiv, som gjør at brukere med nedsatt funksjonsevne kan få samme informasjon, selv om de ikke ser bildet.

I søkemotoroptimalisering (SEO) er dette et av de viktigste grepene, for å oppnå bedre synlighet i Google. I våre løsninger ligger dette lett tilgjengelig, slik at du som redaktør av nettsiden, enkelt kan opprettholde godt innhold i alt-tekstene.

Krav og retningslinjer

Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner.

Eksempel på nettløsninger som omfattes av kravene er:

 • Nettsider som gir informasjon til allmennheten
 • Nettsider som er tilpasset mobiltelefoner og nettbrett
 • Nettbutikker

Løsninger som ikke er omfattet av forskriften er:

 1. Sosiale medier som blogger, Facebook og Twitter brukt i privat sammenheng
 2. Tilpasning eller tilrettelegging av IKT-løsninger for enkeltpersoner
 3. IKT i skoler og utdanningsinstitusjoner
 4. Fjernsynsmedier, inklusive film og nett-TV

Det er også noen retningslinjer for tilgjengelig webinnhold, som vi må forholde oss til. De er bygget opp av fire prinsipper:

 • Mulig å oppfatte
 • Mulig å betjene
 • Forståelig
 • Robust

Les mer om universell utforming på https://uu.difi.no/

PlayDesign er oppdatert på regelverket og klare til å bistå i prosessen

Innlegg skrevet av:

PlayDesign Studio

Send oss en e-post