Kundehistorie

Det Norske Måltid er en kåring av de beste mat- og drikkeproduktene i Norge og er blitt landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling innen dette segmentet.

Det Norske Måltid har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold.

Det Norske Måltid har siden starten i 2008, bidratt til å posisjonere norsk mat og er et viktig matfaglig prosjekt med en klar nasjonal profil. Det Norske Måltid er et tydelig arrangement som viser fram matsatsningen i Norge for et bredt publikum og har en nasjonal rolle som et tydelig omdømmeprosjekt for norsk matproduksjon.Målet med Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon.

Gjennom fokus på læring om norsk smak og mat har Det Norske Måltid som mål å bidra til matglede også hos barn og unge.

www.detnorskemaltid.no

"En vellykket revitalisering av en slitt merkevare"

Det Norske Måltid ble revitalisert i 2015 da iPaxMat (nå Moril AS) tok over ansvaret for merkevaren. Tidligere hadde konkurransen vært en tv-produksjon på TV2, men hadde ikke lenger et økonomisk grunnlag for videre drift. I dag drives Det Norske Måltid av Kristin Austigard, som sammen med flere gode samarbeidspartnere har klart å løfte konkurransen til å bli landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling.

Et tett samarbeid med folk som bryr seg

Skal vi klare å bygge en merkevare over tid så er et tett samarbeid mellom kunde og byrå helt avgjørende. Viktige strategiske beslutninger må tas i felleskap – ikke alene. Ærlige og åpne diskusjoner, viljen til utvikling og forbedre, og et hjerte for prosjektet er selvfølgelig.

For å skape og utvikle landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling kreves det en gjennomtenkt identitet, en tydelig strategi og kommunikasjon og et pågangsmot uten sidestykke. Kvalitetsnivået må være til stede i alle ledd. Derfor har Kristin Austigard samlet et knippe samarbeidspartnere som er svært dyktige på sine felt, og som virkelig bryr seg om konseptet. Hun har de beste kokkene og matentusiaster i fagjuryene, de dyktigste folka innen arrangement og event, samt en gjeng som oss på design og merkevarebygging.

Merkevaren utvikles hver eneste dag året rundt

Finalen i Det Norske Måltid arrangeres hvert år i januar. Da kåres årets beste produkter innen mat og drikke, samt det blir delt ut en del andre priser – blant annet «Det Norske Måltid Hederspris». Merkevaren blir derimot utviklet hele året. Delfinaler, markedsføring av produkter og produsenter, samt flere andre prosjekter som det jobbes med parallelt.

I 2018 laget vi en bok som handler om suksesshistoriene til tidligere vinnere. Denne skal være til inspirasjon for andre produsenter, men også sette fokus på hvilke utfordringer produsentene står ovenfor i dag. Det skapes enormt mange spennende og unike produkter i landet vårt, men for noen kan det være vanskelig å få hylleplass i butikkene. For å skape en bærekraftig bedrift må tilgang til utsalgssteder være en selvfølge. Dette er en utfordring i Norge i dag, og Det Norske Måltid ønsker å bidra for å hjelpe produsentene.

I tillegg til alle prosjektene som skjer hele året, så jobber vi stadig med forbedringer av hele konseptet Det Norske Måltid. Både når det kommer til arrangement, innhold, kunnskapsformidling og design. Vårt mål er at hver sesong og prisutdeling skal være bedre enn fjorårets.