Visnings­innstillinger

For å slippe forstyrrende elementer mens du redigerer, kan du enkelt velge bort de modulene som du ikke ønsker å ha synlige. Du finner «Visningsinnstillinger» øverst i høyre hjørne.

Nedtrekksmenyen «Visningsinnstillinger» finner du på de fleste områder og den er ofte tilpasset hver side du åpner den på. Hva som vises kan variere, og dersom du mangler noen moduler vil valgene her være aktuelle for å vise dem.

Vi anbefaler å benytte seg av denne funksjonen, da det ofte bidrar til en ryddigere arbeidsflyt.

For å endre hvilke moduler som vises mens du redigerer, gjør følgende:

  1. Trykk på «Visningsinnstillinger».
  2. Velg modulen som du ønsker å vise eller ta bort.
  3. Klikk på «Visingsinnstillinger» når du har utført endringene.