Kontrollpanel & navigasjon i WordPress

Kontrollpanelet er den første siden du kommer til når du logger inn. Denne gir deg en kjapp oversikt over den administrative delen. Informasjonen som vises på dette kontrollpanelet kan variere fra nettside til nettside basert på oppbygningen og behov.

Herfra navigerer du deg videre ved hjelp av menyen til venstre. Knappene i denne menyen kan også variere på noen nettsider, men viser hovedsaklig det samme. Vi vil på denne siden gå gjennom de viktigste punktene i denne menyen, slik du lett kan oppdatere/endre nødvendig innhold på nettsiden.


 1. Du kan alltid navigere deg tilbake til ‘kontrollpanel’ i menyen til venstre.
 2. Øverst til høyre finner du en nedtrekksmeny som heter ‘Visningsinnstillinger’. Denne kan du åpne for å velge hvilke moduler du ønsker skal vise/skjules på denne siden – man kan alltid gå tilbake og huke på/av igjen på senere tidspunkt.
 3. Som et alternativ til å skjule moduler/felter kan man «lukke» eller «slå sammen» disse ved å klikke på den lille trekanten til høyre. Pilene til venstre brukes for å endre rekkefølgen på modulene – men her anbefaler vi bare at man klikker og drar disse til plasseringen man ønsker.

Visningsinnstillinger: Denne nedtrekksmenyen finner du på de fleste områder, og er ofte unik for hver side du åpner den på. Vi anbefaler å benytte seg av denne funksjonen, da det ofte bidrar til en ryddigere arbeidsflyt. Disse innstillingene er personlige for deg –  knyttet til maskinen/nettleseren du bruker. Logger du inn på en annen maskin eller f.eks. sletter all historikk/cache i nettleseren din kan det hende at du må justere disse innstillingene på ny.

Navigere til innholdet på nettsiden din

 1. Til fremsiden: For å se nettsiden «live», kan du klikke på linken øverst til venstre, hvor tittelen på nettsiden din står. Bare husk å lagre arbeidet du jobber med, dersom du jobber med noe innhold.
 2. Din konto: Her viser det hvilken konto du er logget inn med. Klikker du på teksten/ikonet her vil du kunne redigere dine konto-innstillinger og logge ut av Wordpress.
 3. Innhold: Disse knappene fører deg hovedsaklig til forskjellig type innhold på nettsiden din. Det er her du vil kunne redigere/legge til nytt eller se på nettsidens innhold. I noen tilfeller vil du kunne ta i bruk noen få av disse knappene/delene, alt etter hvordan nettsiden deres er bygget opp, og ut i fra hvilket innhold dere har på nettsiden.
 4. Nettbutikk/produkter: Disse knappene fører deg til forskjellige deler av nettbutikken din. Det er her du vil kunne legge til nye produkter, se bestillinger, justere lagerbeholdning, osv. Denne delen vil ikke vise med mindre nettsiden din er utstyrt med nettbutikk.

Tekniske områder, oppdateringer, og notifikasjoner

 1. + 2. Oppdateringer + Uncode Child: Disse notifikasjonene og knappene går til tekniske oppdateringer og innstillinger for nettsiden. Med mindre det er godkjent fra en av vår utviklere, skal ikke du som bruker røre noe av disse.
 2. Innstillinger/utseende: Disse knappene viser til forskjellige type innstillinger. Dette kan gjelde alt i fra utseende av nettsiden, avanserte koder, brukere, tekniske verktøy, osv. For uten ‘Brukere’ skal heller ikke dette røres uten godkjenning av en av våre utviklere.

Notifikasjoner: Disse indikerer at det er oppdateringer tilgjengelig for moduler, tema, språk eller WordPress, samt notifikasjoner fra spesifikke moduler. Med denne «røde sirkelen med tall» står over kommentarer eller er knyttet til nettbutikk, skal man overse disse. Vi foretar regelmessige oppdateringer på nettsiden, hvor vi går nøye igjennom og tester at alt fungerer etter oppdateringer. Det kan fort oppstå visuelle eller tekniske konflikter, og kompatibilitetsproblemer ved oppdateringer. Dette løser vi gjennom avtalen PlaySupport, hvor vi sørger for å vedlikeholde og oppdatere nettsiden din på en sikker måte.

Navigering fra fremsiden

 1. Verktøylinje: Så lenge du er innlogget på nettsiden din vil denne verktøylinjen/menyen vise i toppen av nettleser-vinduet.
 2. Til baksiden: For å navigere til baksiden/kontrollpanelet fra fremsiden, klikker du på linken øverst til venster (samme som på  baksiden).
 3. Rediger side/innlegg: Her har du muligheten til å navigere direkte til redigeringsmodulen/siden til akkurat denn siden.
 4. Din konto: Som på baksiden, viser det her hvilken konto du er logget inn med, og gir deg muligheten til å logge ut eller redigere dine konto-innstillinger.