Hvordan bruker man publiser?


1. Kladd – lagre kladd

Alle nye innlegg vil ha status som kladd. Man kan da velge å gjør endringer å publisere innholdet umiddelbart eller la innholdet forbli som en kladd.

Dersom siden vises som kladd vil det si at det ikke er publisert. En kan da enkelt gjøre endringer på siden og lagre endringene undervise med å trykke “Lagre kladd”. Innholdet vil ikke vises på nettsiden før kladden er publisert. For å publisere kladden trykker man “Update”.

2. Forhåndsvis

Det kan være lurt å sjekke hvordan innholdet vil se ut på nettsiden. trykk “forhåndsvis” for å forhåndsvise endringene på din nettside.

3. Lagre endringer

Dersom man ønsker å publisere endringene man har gjort på en eksisterende side/innlegg trykker man “update”.

4. Fremtidige innlegg

Hvis man ønsker å publisere et innlegg på ett bestemt tidspunkt kan man enkelt sette et tidspunkt frem i tid hvor WordPress publiserer automatisk. Klikk på “Rediger” ved siden av “Publiser umiddelbart” og sett tidspunkt for publisering.