Legge til innhold og redigere sider

Blyanten

Dette symbolet dukker opp på flere sentrale områder når du skal redigere i WordPress. Symbolet gjelder alle innstillinger for det valgte området.


Redigere eksisterende tekst

Til tekst brukes elementet Text Block.

 1. Hold musepekeren over Text Block’en som du ønsker å endre.
 2. Det vil dukke opp et mørkt felt med 3 symboler. Holder du musepekeren over blyanten vil hjelpeteksten være «Edit Text Block».
 3. Trykk på blyanten. Det vil da åpnes et redigeringsvindu.
 4. Legg inn teksten eller de nødvendige endringene.
 5. Trykk på «Save Changes».
 6. Publiser endringene til nettsiden ved å trykke «Oppdater» oppe til høyre på siden.

Hvordan legger jeg til elementer?

Nederst i sidebyggeren finner du en knapp for «Add element». Hvis du trykker på denne vil du få opp en oversikt over alle elementene som kan legges til på siden. Legger du til et nytt element som Heading eller Text Block vil disse automatisk ligge i en ny rad. Du kan også legge til nye elementer direkte i kolonnen ved å trykke «+» som du finner i topp og bunn av kolonnen.


Legge til overskrift

Til overskrifter brukes elementet Heading.

 1. Trykk på «Add element» eller «+» for å legge til et nytt element.
 2. Velg Heading i elementoversikten. Det vil da åpnes et redigeringsvindu.
 3. Legg til teksten som du vil ha som overskrift.
 4. Sett så størrelsen på overskriften under «Heading Size».
 5. Trykk på «Save Changes».
 6. Publiser endringene til nettsiden ved å trykke «Oppdater» oppe til høyre på siden.

Universell utforming

Hierarkiet på teksten er viktig for universell utforming av nettsiden. Den viktigste overskriften skal være størst, den neste overskriften under der skal være mindre, den neste skal være mindre, osv. Begynn med skriftstørrelse h1 for de viktigste overskriftene og jobb deg videre gjennom h2, h3, osv. for underoverskriftene.


Legge til tekst

Til tekst brukes elementet Text Block. Her kan du legge til både korte og lange tekster.

 1. Trykk på «Add element» eller «+» for å legge til et nytt element
 2. Velg Text Block i elementoversikten. Det vil da åpnes et redigeringsvindu.
 3. Legg til teksten som du ønsker å vise.
 4. Trykk på «Save Changes».
 5. Publiser endringene til nettsiden ved å trykke «Oppdater» oppe til høyre på siden.

Legge til media

Til media brukes elementet Single Media.

 1. Trykk på «Add element» eller «+» for å legge til et nytt element.
 2. Velg Single Media i elementoversikten. Det vil da åpnes et vindu med innstillinger.
 3. Under fanen «General» trykk på plusstegnet for «Media».
 4. Velg mediet som du ønsker å ha med på siden. Husk at «Alt Text» må legges til for å opprettholde kravene til universell utforming.
 5. Trykk på «Add Media».
 6. Trykk på «Save Changes».
 7. Publiser endringene til nettsiden ved å trykke «Oppdater» oppe til høyre på siden.

Du finner de mest aktuelle innstillingene for elementet Single Media under fanen "Aspect".

Bredde

Hvis du endrer bredden på mediet vil det også automatisk endre mediets størrelse. Vanligvis står «Width» på 100% hvor mediet strekker seg langs hele bredden til kolonnen som det opptar.

Størrelsesforhold

«Aspect Ratio» bestemmer mediets størrelsesforhold. Standardinnstilling er satt til «Regular» som tar utgangspunkt i mediets opprinnelige størrelsesforhold. Andre ofte brukte valg er 1:1 (kvadratisk), 16:9 (landskapsformat) og 3:4 (portrettformat). Velger du noe annet enn «Regular» kan mediet klippes til på sidene eller i topp/bunn for å tilpasse det nye størrelsesforholdet.

Justering (venstre, sentrert, høyre)

Justerer hvordan mediet er posisjonert horisontalt i kolonnen. Du har tre justeringsmuligheter – «Align Left» (venstrejustert), «Align Center» (sentrert) og «Align Right» (høyrejustert). Hvis du merker lite til endringene som er utført så er dette som regel på grunn av mediets bredde i forhold til kolonnens bredde. Hvis mediet tar opp 100% av kolonnens bredde så vil du ikke se noen effekt av disse valgene.

Form

Du kan sette at mediet skal ha avrundede hjørner. Velg mellom «Rounded» eller «Circular».


Skape luft mellom elementer

Luft inne i en kolonne

Elementet Empty Space brukes dersom du trenger å skape ekstra luft mellom ulike elementer i samme kolonne.

 1. Trykk på «+» nederst i kolonnen for å legge til et nytt element.
 2. Velg Empty Space i elementoversikten. Det vil da åpnes et vindu med innstillinger.
 3. Velg den avstanden som du ønsker – jo høyere tall, jo større avstand.
 4. Trykk på «Save Changes».
 5. Dra og slipp det nye elementet til der hvor du ønsker å ha det i kolonnen.
 6. Publiser endringene til nettsiden ved å trykke «Oppdater» oppe til høyre på siden.

Luft mellom rader

Du kan skape mer luft mellom radene ved å endre innstillingen «Custom Padding» for en rad.

 1. Trykk på blyanten til venstre for raden.
 2. Aktiver «Custom Padding» ved å velge «Yes».
 3. Legg til mer avstand til raden over («Top Padding») og under («Bottom Padding»). Merk at du også kan fjerne avstanden mellom disse helt ved å velge «0».
 4. Trykk på «Save Changes».
 5. Publiser endringene til nettsiden ved å trykke «Oppdater» oppe til høyre på siden.