Kontrollpanel og navigasjon i WordPress


Kontrollpanelet

Kontrollpanelet er den første siden du kommer til når du logger inn i WordPress. Denne gir deg en rask oversikt over den administrative delen. Informasjonen som vises i dette kontrollpanelet kan variere fra nettside til nettside basert på oppbygning og behov.

Herfra navigerer du deg videre ved hjelp av menyen til venstre. Knappene i denne menyen kan også variere på noen nettsider, men viser hovedsaklig det samme. Vi vil på denne siden gå gjennom de viktigste punktene i denne menyen, slik du lett kan oppdatere/endre nødvendig innhold på nettsiden.

 1. Du kan alltid navigere deg tilbake til Kontrollpanel i menyen til venstre.
 2. Øverst til høyre finner du en nedtrekksmeny som heter Visningsinnstillinger. Denne kan du åpne for å velge hvilke moduler du ønsker skal vises/skjules på denne siden – du kan alltid gå tilbake og huke på/av igjen på senere tidspunkt.
 3. Som et alternativ til å skjule moduler/felt kan du «lukke» eller «slå sammen» disse ved å klikke på den lille trekanten til høyre. Pilene til venstre brukes for å endre rekkefølgen på modulene, men her anbefaler vi bare at du klikker og drar disse til plasseringen du ønsker.

Visningsinnstillinger: Denne nedtrekksmenyen finner du på de fleste områder, og er ofte unik for hver side du åpner den på. Vi anbefaler å benytte seg av denne funksjonen, da det ofte bidrar til en ryddigere arbeidsflyt. Disse innstillingene er personlige for deg og knyttet til maskinen/nettleseren som du bruker. Logger du inn på en annen maskin eller f.eks. sletter all historikk/cache i nettleseren din kan det hende at du må justere disse innstillingene på ny. Les mer om visningsinnstillinger.


Navigere til innholdet på nettsiden din

 1. Til fremsiden: For å se nettsiden «live», kan du klikke på linken øverst til venstre, hvor tittelen på nettsiden din står. Bare husk å lagre arbeidet ditt, dersom du jobber med noe innhold.
 2. Din konto: Her vises hvilken konto du har logget inn med. Klikker du på teksten/ikonet vil du kunne redigere dine kontoinnstillinger eller logge ut av WordPress.
 3. Innhold: Disse knappene fører deg hovedsaklig til forskjellig type innhold på nettsiden. Det er her du vil kunne redigere/legge til eller se nettsidens innhold. I noen tilfeller vil du kunne ta i bruk noen få av disse knappene/delene, alt etter hvordan nettsiden din er bygget opp, og ut i fra hvilket innhold du har på nettsiden.
 4. Nettbutikk/produkter: Disse knappene fører deg til forskjellige deler av nettbutikken. Det er her du vil kunne legge til nye produkter, se bestillinger, justere lagerbeholdning, osv. Denne delen vil ikke vise med mindre nettsiden din er utstyrt med nettbutikk.

Tekniske områder, oppdateringer og notifikasjoner

 1. + 2. Oppdateringer + Uncode Child: Disse notifikasjonene og knappene går til tekniske oppdateringer og innstillinger for nettsiden. Med mindre det er godkjent fra en av våre utviklere, skal ikke du som bruker gjøre noe med disse.
 2. Innstillinger/utseende: Disse knappene viser til forskjellige innstillinger. Dette kan gjelde alt i fra utseende av nettsiden, avanserte koder, brukere, tekniske verktøy, osv. Unntatt Brukere skal heller ikke dette endres uten godkjenning fra en av våre utviklere.

Notifikasjoner: Disse indikerer at det er oppdateringer tilgjengelig for moduler, tema, språk eller WordPress, samt notifikasjoner fra spesifikke moduler. Den «røde sirkelen med tall» som står over kommentarer eller er knyttet til nettbutikk, kan oversees. Vi foretar regelmessige oppdateringer på nettsiden, hvor vi går nøye igjennom og tester at alt fungerer etter oppdateringer. Det kan fort oppstå visuelle eller tekniske konflikter, og kompatibilitetsproblemer ved oppdateringer. Dette løser vi gjennom avtalen PlaySupport, hvor vi sørger for å vedlikeholde og oppdatere nettsiden din på en sikker måte.


Navigering fra fremsiden

 1. Verktøylinje: Så lenge du er innlogget på nettsiden din vil denne verktøylinjen/menyen vise i toppen av nettleseren.
 2. Til baksiden: For å navigere til baksiden/kontrollpanelet fra fremsiden, klikker du på linken øverst til venstre (samme som på baksiden).
 3. Rediger side/innlegg: Her har du muligheten til å navigere direkte til redigeringsmodulen/siden til gjeldende side.
 4. Din konto: Som på baksiden, viser det her hvilken konto du er logget inn med, og gir deg muligheten til å logge ut eller redigere dine kontoinnstillinger.