Hvordan bruker jeg publiser?


Kladd

Alle nye sider og innlegg som du oppretter vil ha status som kladd. Du kan da velge å gjøre endringer og publisere innholdet umiddelbart, eller å la innholdet forbli lagret som en kladd.

Hvis siden vises som kladd vil det si at den ikke er publisert. Du kan da enkelt gjøre endringer og lagre dem underveis ved å trykke på knappen «Lagre kladd». Innholdet vil ikke vises for andre på nettsiden før kladden er publisert. For å publisere kladden trykker du «Publiser».


Forhåndsvis

Dersom du har gjort endringer, kan det være lurt å sjekke hvordan innholdet vil komme til å se ut på nettsiden. Trykk på «Forhåndsvis». Nettleseren vil laste inn siden slik den er i øyeblikket og du vil enkelt kunne se de siste endringene dine.


Fremtidige innlegg

Det er mulig å sette et tidspunkt frem i tid hvor WordPress vil automatisk publisere innlegget eller siden din. Klikk på «Rediger» ved siden av Publiser umiddelbart og sett ønsket tidspunkt for publisering.


Lagre endringer

Dersom du ønsker å publisere endringene som du har gjort på en eksisterende side/innlegg, trykker du på «Oppdater».