Hva er sidebygger, rader og kolonner?


Sidebygger

En sidebygger (page builder) gjør det mulig å endre, flytte og sette inn elementer på nettsiden din med dra og slipp. Den lar deg bruke egne farger, teksttyper og å justere på oppsettet. I WordPress-temaet Uncode kan du redigere innholdet på tre ulike måter:

  1. Frontend editor
  2. Backend editor
  3. Classic mode

For å bruke sidebyggeren så må du velge enten Frontend editor eller Backend editor, og det finnes knapper for å velge disse øverst inne på hver side som du redigerer. Vi anbefaler å redigere innholdet på nettsiden ved å bruke Backend editor. Det vil si at du veksler mellom å utføre endringer og forhåndsvisning for å se hvordan siden vil se ut.

Merk at vi bruker Classic mode til redigering av innlegg, men ikke sider. Classic mode tar i bruk WordPress sin standardvisning for redigering av innhold, som er mer begrenset enn en sidebygger. I innlegg legger du inn det innholdet som du ønsker uten å måtte ta noe særlig hensyn til oppsett. Det er enklere, men det betyr også at innholdet vises på samme måte på hver side (noe som passer godt til innlegg). Les mer om hvordan du legger til og redigerer innlegg.

I sidebyggeren legger du til innholdet i rader som strukturerer oppsettet til siden. Kolonner er også angitt som et underkomponent for hver rad. Det vil si at du vanligvis starter med en tom side, men at du i utgangspunktet har få begrensninger for hvordan innholdet på siden skal struktureres. Når du overtar en nettside fra oss så vil det allerede være et oppsett på sidene dine, noe som gjør jobben lettere når du skal legge til eller redigere innhold på nettsiden.


Rader og kolonner

Sidebyggeren består av rader og kolonner. Det vil si at når du legger til et nytt element på siden, vil det legges til en ny rad med en kolonne med det innholdet som du har valgt for raden. Typiske elementer er overskrifter, tekstavsnitt og bilder for å nevne noen.

Rader

Rader er den overordnende måten å seksjonere sider på. Radene følger i rekkefølge under hverandre, og reflekterer hvordan innholdet vil vise nedover siden. For et mest mulig fleksibelt oppsett, så anbefaler vi å fordele innholdet på nettsiden i flere rader i stedet for å plassere alt innhold i en enkelt rad. Dette gjør blant annet at du enklere kan stille på hvor stor avstand det skal være fra den ene raden til den neste.

Kolonner

Kolonner er underkomponenter av rader, og disse vises ved siden av hverandre inne i hver rad. Det er her du setter inn tekst, media og andre typer innhold. Hver rad kan inneholde opp til 12 kolonner og antallet kolonner kan settes fra innstillingene til venstre for raden.