Anbefalinger for multimedia


Hvorfor skal jeg bruke mediebiblioteket?

Med mediefiler menes bilder, lydfiler, PDF-filer, video og andre filtyper som du ønsker å ha tilgjengelig på nettstedet ditt. For at du skal kunne vise frem f.eks. et bilde, må dette bildet være tilgjengelig på nett. WordPress tilbyr opplasting av bildet til mediebiblioteket. Da blir bildet lagret på serveren der hvor nettstedet ditt ligger, slik at det kan plasseres på nettsiden og vises frem for besøkende. Mediebiblioteket er ellers lett tilgjengelig når du skal sette inn filer i innlegg og på sider.


Bildeanbefalinger

Hvis filstørrelsene på bildene som du bruker på nettsiden er for store, øker dette tiden nettleseren bruker på å laste inn alt innholdet. De som besøker siden din vil da oppleve at nettsiden er unødvendig langsom, noe som går ut over brukeropplevelsen.

Før du laster opp bilder til nettstedet ditt, bør du redusere filstørrelsen. Vi anbefaler at du bruker et konverteringsverktøy som endrer bildeformatet fra JPG, PNG og lignende til bildeformatet WebP. WebP er et bildeformat som komprimerer bildene dine enda mer effektivt uten å gå for mye på bekostning av oppløsning og detaljer. Merk at jo høyere oppløsning det opprinnelige bildet har, desto bedre ser det ut når det er ferdig komprimert.

Generelt bør ikke filstørrelsen overskride 200 kB for hvert bilde som legges til på siden. Filstørrelse vil selvsagt variere noe med tanke på ulike størrelser og oppløsninger på bildene som lastes opp. Og i noen tilfeller må det veies opp om man vil vise et bilde i høyere oppløsning og med større filstørrelse likevel.

Bildekomprimering

Du kan bruke Upnode sitt konverteringsverktøy når du ønsker å bytte bildeformat:

  1. Gå til Upnode sitt konverteringsverktøy.
  2. Legg til det bildet som du ønsker å konvertere til et annet format.
  3. Etter at bildet er formatert, høyreklikk og lagre bilde.
  4. Last opp det nye bildet i WebP-formatet til mediebiblioteket.

Videoanbefalinger

Vi oppfordrer til å ikke laste opp videofiler som overskrider 50 MB. Filer over denne størrelsen kan innvirke negativt på innlastingstiden til siden. Du laster da opp videoen i mediebiblioteket, for så å legge til et nytt medie-element på siden.

Dersom du laster opp en video til nettsiden er det lurt å velge et korresponderende «Media Poster (Image ID)» bilde. Dette bildet ville ha erstattet videoen dersom den ikke skulle ha lastet inn på siden eller om andre feil oppstår. Noter ned ID’en til et av bildene som du har lastet opp til mediebiblioteket, og legg inn i riktig felt inne på videoen.

Merk at videoer som brukes som bakgrunner ikke vil avspilles på mobil, men vil erstattes nettopp av bildet som er spesifisert i feltet «Media Poster (Image ID)». De fleste nettlesere samt WordPress har som policy at man ikke skal bruke unødvendig store mengder med datatrafikk (og kostnader) på å spille av slike videoer på håndholdte enheter. Dette hindrer deg ikke i å ha videoer på nettsiden i mobilformat, men du må ha et eget element inne på gjeldende side for dette.

Deling av video

Selv om du enkelt kan laste opp egne videoer til nettsiden din, anbefaler vi heller at du laster opp videoene til YouTube eller Vimeo. På disse nettstedene har du flere valg for tilpassing og effekter. Du kan enkelt «embedde» videoene fra disse sidene og på denne måten minske belastningen på serveren samt innlastingstid på nettsiden.

For å legge til en video fra YouTube eller Vimeo i et innlegg kopierer du nettadressen (URL) til videoen, og limer den inn i tekstfeltet sammen med resten av teksten. Videoen vil da dukke opp automatisk.

For å legge til videoen andre plasser på nettsiden din så må du først koble den til mediebiblioteket. Trykk på «Add Multimedia» under Media i menyen til venstre. Legg til en tittel og lim inn nettadressen til videoen i feltet «Insert from URL*». Trykk deretter på «Save». Videoen vil da være tilgjengelig sammen med de andre mediefilene dine i mediebiblioteket, og kan legges inn på sider på samme måter som alle andre filer.