Uego

Kunde:
Sparebank Vest
Viking håndball
Link: Uego
Design: PlayDesign Studio
Foto: PlayDesign Studio

Å gjøre mer – for andre

Uego er et spennende prosjekt som startet som et samarbeid mellom Sparebanken Vest og Viking Håndball. Formålet er å bevisstgjøre ungdom på viktigheten av å glede, dele med og støtte menneskene rundt seg. Ordet ”Uego” stammer fra Stavanger og betyr det motsatte av egoisme. Dette ble bakgrunnsteppet for blant annet foredrag, aktivitetsdager og fotokonkurranse på nett hvor vinnerne får dele ut penger til et godt formål.

PlayDesign har utviklet navn og konsept, laget nettsider, produsert materiell til arrangement i regi av UEGO i tillegg til å bidra i sosiale medier. En egen julekalender med gode formål ble laget – som gjorde stor suksess på Instagram og Facebook.

Siden målgruppen er ungdom, har man fokusert på å snakke samme språk som den yngre garde, og har forsøkt å kjøre spreke farger med en enkel profil. 

Vi har også hatt et «advisory board» bestående av ungdom gjennom hele prosessen, for å sikre at vi når rett målgruppe. 

Klar for nye eventyr?

Ring oss, send en e-post eller stikk innom vårt studio for en uformell drøs over en kopp som varmer.
Du er alltid velkommen!