Vår prosess

Play
Prosessen

Vi engasjerer oss fullt og helt i hvert arbeid og hver kunde. Hvem de er, hvilket behov kunden har, hva de skal formidle og det aller viktigste – hvorfor!

Vår prosess består av fem faser: registrere et behov, analysere marked og målgruppe, formulere kriterier, velge ulike metoder for idéutvikling og selve den visuelle utformingen og kommunikasjonen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon.

Uten en solid forankring i visjon og verdier finner man ikke frem til den riktige designløsningen for kunden. Målet vårt er å skape inspirerende merkevarer med personlighet, både for kunden selv – men også for målgruppen. Har du utfordringer med å formidle hva du egentlig vil si og hvordan det skal se ut, så elsker vi å hjelpe til med å løse disse. Ta kontakt så finner vi ut av det sammen!

 1. Speil
  Hvem er vi og hvorfor gjør vi det vi gjør?
 2. Definér
  Hva skal vi si og hvem skal vi si det til?
 3. Strategi
  Hvordan skal vi kommunisere
  og hvor når vi målgruppen best?
 4. Design
  Hvordan ser vi ut?
 5. Hva nå?
  Hvordan skal det produseres
  og hvor går veien videre?
Play Prosessen

Klar for nye eventyr?

Ring oss, send en e-post eller stikk innom vårt studio for en uformell drøs over en kopp som varmer.
Du er alltid velkommen!