identitet

Play
Identitet

Play Identitet

Vi skaper inspirerende merkevarer med personlighet.
En sterk visuell identitet til ditt produkt, din tjeneste eller bedrift.

Det er viktig å skape en gjennomtenkt identitet som skal legge grunnsteinen i et kontinuerlig arbeid med å utvikle og ivareta den visuelle kommunikasjonen – både internt og eksternt. En logo vil alltid være det bærende elementet i en identitet, men den vil aldri kunne beskrive en personlighet alene. Derfor støttes den opp av grafiske elementer som farger, skrifttyper, grafiske former, bilder, illustrasjoner, språk m.m. Alt settes sammen til en helhet og nedfelles i en digital identitetsmanual.

Hvorfor velge
PLAYDESIGN STUDIO som samarbeidspartner?

  • Du vil oppleve at vi setter oss grundig inn i ditt behov og jobber langsiktig.
  • Du blir involvert i viktige beslutninger i prosessarbeidet.
  • Du får gode råd på veien og vi jobber kun med de beste leverandørene.
  • Du vil oppleve at vi jobber hardt for å levere kvalitet i alle ledd.
  • Du vil få tilgang til alle dine filer, samt en digital identitetsmanual på PlayID.no, som på en enkel og kostnadseffektiv måte lett vil kunne oppdateres ved behov.

Klar for nye eventyr?

Ring oss, send en e-post eller stikk innom vårt studio for en uformell drøs over en kopp som varmer.
Du er alltid velkommen!