Har kunden alltid rett?

Har kunden alltid rett?

DET FINNES ET UTTRYKK SOM SIER AT «KUNDEN HAR ALLTID RETT». STEMMER DETTE?

I vår bransje, hvor vi jobber med design og merkevarebygging, skal vi skape noe som ikke eksisterer, men som bygges ut fra verdi- og visjonsgrunnlaget til bedriften vi skal arbeide sammen med. Selve grunnmuren. Det finnes jo ikke et fasitsvar på hvordan dette skal løses, og det er ofte like mange meninger som hoder rundt bordet. Det er det som er like spennende hver gang! Vi starter i hver vår ende hvor kunden er eksperter innen sitt fagfelt og vi innen vårt. Kunden har kanskje en klar formening og ønsker om hvordan dette bør løses visuelt, men trenger hjelp til å utføre dette. Vi sitter kanskje med en annen oppfatning ut fra vår erfaring og ekspertise. Hvordan kommer vi frem til hva som er det riktige å gjøre?

Det er viktig at vi alltid møter kunden med respekt og lytter til hva de egentlig ønsker. Vi må helt inn til hva som driver dem og hvorfor, for å kunne forstå og lære å kjenne dem best mulig. Vi skal lytte, forstå, oppsummere, levere, men også utfordre – ellers gjør ikke vi jobben vår. Ved å stille oppklarende og utfordrende spørsmål, oppnår vi større bevissthet og forståelse rundt emnet vi jobber med, og kan ut fra dem ta bedre beslutninger.

PlayDesign brenner for å skape sterke merkevarer som engasjerer målgruppen. For å kunne gjøre det, må vi ta en del strategiske valg. Men har vi alltid rett?

Kunden har best kunnskap rundt produktet eller tjenesten sin. Vi har best kunnskap rundt design, kommunikasjon og merkevarebygging. Sammen er vi bedre enn hver av oss alene. Derfor er det viktig å kunne stole på hverandre, ha en åpen og ærlig dialog, og hele tiden holde fokus på hva som er det beste for bedriften, produktet eller tjenesten vi skal bygge en merkevare rundt.

Vi tror sterkt på at dialogen og samarbeidet mellom kunden og oss som designere, legger grunnlaget for at det skapes noe som er riktig for både kunden og merkevaren. Dialogbaserte prosesser gir større rom for kreativitet og bedre løsninger.

Så, har kunden alltid rett? Har vi som leverandør rett? Finnes det ett fasitsvar? Nei, det gjør det ikke. Og det er heller ikke så viktig hvem som har rett eller feil, for det er ikke en konkurranse. Alt handler om hvordan vi best mulig skal fremme produktet, bedriften eller tjenesten vi jobber med slik at det merkes på bunnlinja.