GRAFISK PROFIL

Hva er en grafisk profil, og hva trenger vi det til?

 

Det første bildet dine kunder får av deg og din bedrift er ofte via et visittkort, en annonse eller etter et besøk på din hjemmeside. Det er derfor svært viktig at førsteinntrykket gir en god beskrivelse på hva du driver med og hvem du er.

Er grafisk profil og design bare til pynt?

Mange ser nok på grafisk profil og design som ren dekor, men det stikker mye dypere enn som så. Se bare på deg selv når du foretar dine valg. Design og utseende er en av de viktigste faktorene når du skal kjøpe bil, klær, møbler etc. Det er ikke alltid du gjør disse valgene bevisst, men god design påvirker veldig ofte også din underbevissthet.

En god grafisk profil kan være en bedrifts største skjulte verdiskaper. Har du en slagkraftig grafisk profil med en entydig logo, har du et konkurransfortrinn i kontakt med potensielle og eksisterende kunder. Du vil bli oppfattet som en seriøs aktør i markedet, og dermed stå sterkere hos dine kunder enn hva dine konkurrenter vil.

En rød tråd gjennom alt materiell

Behovet for å være synlig er større enn noen gang, og da kan det være en god idé å skille seg ut fra sine konkurrenter på en positiv måte. Har du en gjennomtenkt grafisk profil, har du allerede lagt grunnlaget for å ta en posisjon i markedet. En grafisk profil handler om helhetstenkning. Den skal binde all kommunikasjon eksternt og internt sammen til en helhet. Det skal gå en rød tråd gjennom alt materiell i bedriften, slik framstår bedriften ryddig, tydelig og ikke minst synlig. Husk at det du jobber med hver dag ser dine potensielle kunder kanskje for første gang!

En grafisk profil er ganske enkelt en samling maler der logo, farger, fonter, format, papir og størrelser blir nedtegnet. Kun på denne måte vil bildet av ditt firma strømlinjeformes. Gjennom bruk av designmaler, grafisk profilhåndbok m.m. trenger du ikke finne opp hjulet på nytt hver gang du skal lage noe, dette vil på sikt vil kunne gi din bedrift gode økonomiske gevinster.

En god grafisk profil resulterer i at markedet raskt får et godt og sannsynligvis riktig inntrykk av bedriften. Dette fører til økt interesse for å ta kontakt og handle.